Fagerfjell Vann og Avløpsselskap


Fagerfjell Vann og Avløpsselskap

er en sammenslåing av Fagerfjell Vannverk og Fagerfjell Renseanlegg

Fagerfjell Vannverk

er et topp moderne vannverk som ble bygd i 2004. Vannverket har en produksjonskapasitet på 8m3 i timen og et høydebasseng som rommer 200 m3. Vannet kommer fra borehuller i fjell, går gjennom vannbehandlingshuset hvor det blir renset og uv bestrålt før det blir pumpet opp i høydebassenget og går ut på nettet. Vannverket er godkjent som drikkevannskilde av mattilsynet. Flesberg kommune har ansvaret for den daglige drift

Fagerfjell Renseanlegg

er bygd i 1984 med en kapasitet på 950 pe. Anlegget skal oppgraderes og utvides til en kapasitet på 1950 pe. Det er nok til å kunne betjene alle eksisterende hytter samt planlagte hytter langs Fagerfjellveien og tilstøtene veier på innsiden av krysset til Blåberg. Søknad om ny utslipptillatelse er sendt Flesberg kommune i disse dager