Velkommen til Høimyr og Barlindhaug AS

- Et entreprenørselskap som har spesialisert seg på utvikling av hytteområder,
spesielt i området ved Fagerfjell på Blefjell

Med

en moderne maskinpark og topp motiverte medarbeidere tar vi på oss oppdrag knyttet til:


  • Masseforflyning
  • Graving
  • Veibygging
  • Fremføring av kabler
  • Vann og avløpsanlegg
  • Grunnarbeider til hus og hytter
  • Brøyting
  • Veivedlikehold

HISTORIEN

Selskapet ble startet

i 1998 av de to grunneierne Jon Barlindhaug og Øyvind Høimyr som da hadde fått godkjent et hytteområde på 50 tomter ved Fagerfjell.

Etter hvert

har firmaet opparbeidet seg meget god kompetanse på fremføring av vann og avløp både til nye og eksisterende hytter og blir nå også mye brukt til prosjektering av vann og avløp i hytteområder.

Ny reguleringsplan

for Fagerfjellområdet ble vedtatt i 2009 noe som gjør at firmaet har en god del hyttetomter til salgs.